GEMEENTEBLADGemeente Voorschoten - omgevingsvergunning ingetrokken (reguliere procedure): het plaatsen van een vetvangput in de voetgangerszone nabij Schoolstraat 1.

Aanvraag voor Recht | Organisatie en beleid

Zaaknummer: Z/20/045949Het besluit om de vergunning in te trekken is naar de aanvrager verzonden op 20 november 2023 (verzenddatum)Besluit inzienGedurende zes weken na deze publicatie kunt u het besluit digitaal inzien via de website: www.voorschoten.nl/digitaalinzien.Bent u het niet eens met dit besluitBent u het niet eens met het besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen de zes weken na de bovengenoemde verzenddatum uw bezwaar sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Vermeld daarin uw naam en adres, het zaaknummer, de datum van uw brief en de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw brief te ondertekenen.Voorlopige voorzieningEen besluit kan in de regel meteen worden uitgevoerd, ook als u tijdig een bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat niet, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dat kan ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor dient een bedrag aan griffierecht te betalen. Voor het digitaal indienen moet u wel beschikken over DigiD (elektronische handtekening).

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Voorschoten. Bekijk alle Bekendmakingen Voorschoten in Voorschoten.

https://voorschotenkrant.nl/bekendmakingen-voorschoten/

Deel dit bericht:

Redactie Voorschotenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Voorschotenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Voorschoten.

Gerelateerde berichten